Downgrade PS3 do softu 3.55
Naprawy, Przeróbki, Modyfikacje.....wszystko do twojego PS3